Protección de datos – CAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD

PACKAGING SOLÀ S.L.U., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.solasl.com s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de PACKAGING SOLÀ S.L.U..

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de PACKAGING SOLÀ S.L.U.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

PACKAGING SOLÀ S.L.U. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentada LOPD. L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a info@solasl.com oa l’adreça C/ Camí del Fondo, 2 Sant Hilari Sacalm 17403 (Girona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a PACKAGING SOLÀ S.L.U..

DADES RECOPILADES PER USUARIS DELS SERVEIS

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, PACKAGING SOLÀ S.L.U. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.

RETENCIÓ DE DADES EN CONFORMITAT A LA LSSI

PACKAGING SOLÀ S.L.U. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar lorigen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOLASL.COM

PACKAGING SOLÀ S.L.U. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web www.solasl.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.solasl.com sense el consentiment previ i per escrit.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROGRAMARI

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per PACKAGING SOLÀ S.L.U., tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

PACKAGING SOLÀ S.L.U. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de PACKAGING SOLÀ S.L.U., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de PACKAGING SOLÀ S.L.U., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS ALLOTJATS

Es prohibeix lús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per PACKAGING SOLÀ S.L.U. i, en particular de:
La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de PACKAGING SOLÀ S.L.U., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
La recollida i/o utilització de dades personals daltres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà PACKAGING SOLÀ S.L.U. per les despeses que generés la imputació de la PACKAGING SOLÀ S.L.U. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA

PACKAGING SOLÀ S.L.U. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per PACKAGING SOLÀ S.L.U., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a PACKAGING SOLÀ S.L.U.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI. PACKAGING SOLÀ S.L.U. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb què hi hagi una relació contractual prèvia, PACKAGING SOLÀ S.L.U. sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la PACKAGING SOLÀ S.L.U. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar-ne la identitat.